Death Notices & Obituaries

Ffion Elin Miles

Ffion Elin Miles

Ffion Elin Miles. Hunodd yn dawel a dewr yng nghwmni ei theulu agos yn Penmorfa, 2 Church Crescent, Llandudno ar 17eg Ionawr 2021 yn 45 mlwydd oed. Annwyl ferch Dewi a Helen, chwaer gariadus Catrin a'i brawd ynghyfraith Dylan, modryb arbennig iawn i Morgan a Beca, aelod hoffus o'i theulu i gyd, ffrind ffyddlon a llawn hwyl i'w ffrindiau lu ac ysbrydoliaeth i bawb a'i cyfarfu. Cynhelir ei hangladd yn Amlosgfa Bae Colwyn ddydd Gwener, Rhagfyr 29ain am 2:45. Mae rheolau cofid yn mynnu gwahoddiad yn unig ond byddai'r teulu'n croesawu cefnogaeth teulu, ffrindiau a phawb a'i hadnabu tu allan i'r Amlosgfa, ac i gadw at y rheolau pellhau cymdeithasol. Gellir dilyn yr angladd yn fyw gyda www.Obitus.com - enw'r defnyddiwr Take 7728 cyfrinair 001142. Blodau oddiwrth y teulu'n unig ond derbynnir rhoddion er cof yn ddiolchgar tuag at Childhood Eye Cancer Trust trwy law y Trefnwr Angladdau - Dewi Glyn Jones, Bae Penrhyn 01492 544797 neu drwy gyfrif Just Giving Catrin Jones.. Ffion Elin Miles. Passed away peacefully and bravely in the presence of her close family at Penmorfa, 2 Church Crescent, Llandudno on 17th January 2021 at the age of 45 years. Dearly loved daughter of Dewi and Helen, cherished sister of Catrin and brother in law Dylan, adored aunt of Morgan and Beca, a much loved member of all her family, a faithful and fun loving friend to many and an inspiration to all who knew her. Ffion's funeral will be held at Colwyn Bay Crematorium on Friday January 29th at 2:45pm. Covid rules demand invitation only but the family would welcome the support of family, friends and all who knew her outside the Crematorium, abiding of course with the social distancing rules. The service will be streamed live via www.Orbitus.com UsernameTake 7728 Password 001142. Flowers from the family only but donations gratefully received towards the Childhood Eye Cancer Trust c/o Dewi Glyn Jones Funeral Director, Penrhyn Bay 01492 5447971 or via Catrin Jones' Just Giving page.

2711 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message