Death Notices & Obituaries

Elizabeth Thomas

THOMAS. ELIZABETH (BETI) Formerly Davies March, 19th 2021 Passed away peacefully at Moorcroft Residential Home, Llandudno aged 98 years. Dearly beloved wife of the late Arthur. Beti was born and raised in Ysbyty Ifan, before moving to Llandudno where she worked in the Midland Bank. She will be sadly missed by her family and many dear friends. A private service will take place on Wednesday 31st March 2021 at 11.00am. Attendance is by invitation only due to current restrictions. Family flowers only. Donations, if desired, in memory of Beti will be gratefully received towards British Heart Foundation or North West Cancer Research. Please visit www.tomowenandson.com/funeral-notices to donate. Alternatively, donations can be sent c/o Kelly Bowsher, Tom Owen and Son, 11 Bodhyfryd Road, Llandudno, Conwy, LL30 2DT. Tel: 01492860280. Bu farw yn dawel yng Nghartref Preswyl Moorcroft, Llandudno. Yn 98 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Arthur. Ganed Beti a'i magu yn Ysbyty Ifan, cyn symud i Landudno lle bu'n gweithio yn y Banc y Midland. Bydd yn golled fawr gan ei theulu a llawer o gyfeillion annwyl. Gwasanaeth preifat yn amlosgfa Bae Colwyn ar Dydd Mercher 31 Mawrth am 11.00 o'r gloch. Presenoldeb trwy wahoddiad yn unig oherwydd cyfyngiadau cyfredol. Bydd rhoddion, os dymunir, ef cof am Beti yn ddiolchgar tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon neu Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin. Ewch i www.tomowenandson.com/funeral-notices i roi. Fel arall, gellir anfon rhoddion c/o Kelly Bowsher, Tom Owen a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, 11 FFordd Bodhyfryd, Llandudno, Conwy, LL30 2DT. Ffon 01492 860280.

777 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message