Acknowledgements

William Stewart

WILLIAM MARTIN STEWART (Martin) Rita Stewart and family wish to express their grateful thanks to all who have given Martin a brilliant send off. We have had numerous condolences and donations via card, email and facebook, some making us laugh some making us cry with affection of all the memories each one of you had with Martin. As Martin would say keep smiling and we will all meet up some sunny day. Dymuna Rita a'r teulu ddatgan eu diolch cywiraf i bawb a roddodd ffarwel ardderchog i Martin. Fe gawsom nifer fawr o negeseuon cydymdeimlad a chyfraniadau trwy gardiau, ebyst a gweplyfr. Gwnaeth rhai ohonynt inni chwerthin, rhai ohonynt inni grwrth ichi rannu eich atgofion o Martin. Daliwch i wenu a chawn gwrdd eto rhyw ddiwrnod braf..fel y buasai Martin yn ddweud. Thank you from us all.

5941 views

Messages