Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Chaoel Street. Mochdrel (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019

Notice ID: NWA1205106

Notice effective from
20th June 2019 to 20th July 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 APRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Chanel Street. Mochdre) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwoddl 2019
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Slrol Conwy wedl gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosl I unrhyw gerbyd deithlo ar hyd Chapel Street, Mochdre o'i chyffordd a Hen Ffordd Gonwy at du allan i rlf 50.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwalth cynnal a chadw. Y llwybr amgen fydd mynd ar hyd Mochdre Road, gan drol I'r chwlth ar Mynydd Lane, I'r dde ar Hafodty Lane ac yna i'r chwlth ar Ffordd Llanrwst wrth y gyffordd, troi I'r chwlth ar Old Highway, troi I'r dde ar Singleton Crescent, a'r troad cyntaf i'r chwith ar Hen Ffordd Gonwy a bydd arwyddion priodol ar y llwybr.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 24 Mehefin 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 8 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod heb fod yn fwy na 9 wythnos.
?yddiedig: 19 Mehefin 2019
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Chaoel Street. Mochdrel (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in Chapel Street, Mochdre from its junction with Old Conway Road to outside number 50.
The Order is necessary to facilitate maintenance works. The alternative route will be via Mochdre Road, keeping left onto Mynydd Lane, right onto Hafodty Lane then left onto Llanrwst Road at the junction turn left onto Old Highway, turn right onto Singleton Crescent the first left onto Old Conway Road and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 24 June 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 8 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 9 weeks.
Dated: 19 June 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
||L^^v Bodlondeb,
^^v

Bodlondeb,
P^^Z Conwy LL32 8DU
^^Z

Conwy LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/ROfl CCBC~034001

Cvf/ROfl CCBC~034001
COUNTY BOROUGH COUNCIL wj ? ? ww-rwwi

Attachments

NWA1205106.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices