Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Pwllvcrochan Avenue / Queens Avenue/ Queens Drive and Lansdowne Road Colwvn Bay)

Notice ID: NWA1256326

Notice effective from
18th July 2019 to 17th August 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Pwllvcrochan Avenue / Queens Avenue/ Queens Drive a Ffordd Lansdowne Bae Colwvn)

(Trafnidiaeth Unffordd Pros Pro) 2019 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith fydd cyflwyno system drafnidiaeth unffordd dros dro ar hyd y darnau ffordd a nodwyd yn yr atodlen. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Wales and West Utilities.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 22 Gorffennaf 2019. Disgwylir y bydd y system unffordd mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 6 wythnos.

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Pwllvcrochan Avenue / Queens Avenue/ Queens Drive and Lansdowne Road Colwvn Bay)

(Temporary One-way Traffic) Order 2019 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to introduce a temporary one way traffic system in the lengths of road specified the Schedule hereto. The Order is necessary to facilitate Works by Wales and West Utilities.

The Order comes into effect on 22 July 2019. It is anticipated that the one way system will be in place for a maximum period of 6 weeks.

Atodlen

Schedule

Pwllycrochan Avenue Bae Colwyn

o'i chyffordd & Ffordd Lansdowne at ei chyffordd a Queens Avenue

- o'i chyffordd & Pwllycrochan Avenue at ei chyffordd & Queens Drive- o'i chyffyrdd a Queens Avenue at ei chyffordd a Ffordd Lansdownea

- o'i chyffordd a Queens Drive a Pwllycrochan AvenuePwllycrochan Avenue Colwyn Bay

- from its junction with Lansdowne Road to its junction with Queens Avenue- from its junction with Pwllycrochan Avenue, to its junction with Queens Drive- from its junctions with Queens Avenue, to its junction with Lansdowne Road- from its junction with Queens Drive and Pwllycrochan AvenueQueens Avenue Bae Colwyn

Queens Avenue Colwyn Bay

Queens Drive Bae Colwyn

Queens Drive Colwyn Bay

Ffordd Lansdowne Bae Colwyn

Lansdowne Road Colwyn Bay

Dyddiedig 17 Gorffennaf 2019 Delyth Jones

Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.huDated 17 July 2019 Delyth Jones

Head of Law and Governance

yy Bodlondeb,Bodlondeb,

fla^"./ Conwy LL32 8DUConwy LL32 8DU

Conwy (01492) 574000(01492) 574000

SESiKSSSSKg: Cyf/Ref: CCBC - 034175/HLAttachments

NWA1256326.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices