Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NWA1271738

Notice effective from
1st August 2019 to 31st August 2019

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd
Graialan. Betws v Coed) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffig Drwodd) 2019
RHOPDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwrladu peldlo a bod yn Hal na salth niwrnod o'r dyddlad a nodir I wneud Gorchymyn, a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag achosi I unrhyw gerbyd fynd ar hyd Strwythur Network Rail yn Ffordd Graiglan, Betws y Coed.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw. Bydd y llwybr amgen fydd mynd o cyffordd Ffordd Graiglan a'r A470 i gyffordd y A470 a'r A5, ac yna ar y A5 i Fetws y coed i'r gyffordd a Ffordd Craiglan ac i'r gwrthwyneb.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 19 Awst 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 5 diwrnod neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 10 diwrnod.
?yddiedig: 31 Gorffennaf 2019 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gylraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Ffordd Graialan. Betws v Coed) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in Ffordd Graiglan, Betws y Coed at the Network Rail Structure.
The Order is necessary to facilitate maintenance works. The alternative route will be via the junction of Ffordd Graiglan and the A470 to the junction of the A470 and A5, then proceed on the A5 into Betws y Coed to the junction with Ffordd Craiglan and vice versa.
The Order comes into effect on 19 August 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 5 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 10 days.
Dated: 31 July 2019
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
hl^awv Bodlondeb,
^awv

Bodlondeb,
_ y^^/ Conwy LL32 8DU

Conwy LL32 8DU
Conwy (oi«2) 574000

(oi«2) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Refl CCBC-034356

Cvf/Refl CCBC-034356
COUNTY BOROUGH COUNCIL w j ¦# ¦ www w~w w-rw w

Attachments

NWA1271738.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer