Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14f1) The County Borouoh of Conwv (Too Llan Road. Glan Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019

Notice ID: NWA1294071

Notice effective from
8th August 2019 to 7th September 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14f1l Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Top Llan Road. Glan Conwv) (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Drwoddl 2019
Top
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd Ffordd Top Llan, Glan Conwy o'i chyffordd a Tal Y Fan i'w chyffordd a Ffordd Ty Du.
i
Mae angen gwneud y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran BT. Bydd y llwybr arall yn mynd ar hyd Ffordd Top Llan i'w chyffordd a Heol yr Eglwys ac i'r chwith i Ffordd Llanrwst (A470), a pharhau at le mae'r gwyriadau'n dod i ben tuag at y gyffordd a Ffordd Top Llan ac fel arall a bydd arwyddion yn dangos hynny.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Awst 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 3 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 1 wythnos.
Dyddiedig: 7 Awst 2019 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.hu


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14f1) The County Borouoh of Conwv (Too Llan Road. Glan Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Top Llan Road, Glan Conwy from its junction with Tal Y Fan to its junction with Ty Du Road.
The Order is necessary to facilitate works on behalf of BT. The alternative route will proceed along Top Llan Road to its junction with Chapel Street, turn left then continue on Chapel Street and turn left onto Llanrwst Road (A470) and continue to the diversions end approaching the junction with Top Llan Road and vice versa and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 27 August 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 3 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 1 week.
Dated: 7 August 2019
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
¦L^^v Bodlondeb,
^^v

Bodlondeb,
? 7^^/ Conwy LL32 8DU

Conwy LL32 8DU
Conwy <oi«2) 574000

<oi«2) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Refl CCBC-034020

Cvf/Refl CCBC-034020
COUNTY BOROUGH COUNCIL w j ¦# ¦ wwfc* WTWfcw

w j ¦# ¦ wwfc* WTWfcw

Attachments

NWA1294071.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer