Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Rhvd vr Arian Bridge Llansannan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: NWA1297029

Notice effective from
14th August 2019 to 13th September 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Pont Rhvd vr Arian Llansannan) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwoddi2019
1
RHOPPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn o Allt Ddu, Llansannan.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith pont.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 16 Awst 2019. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am 19 wythnos neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau.
Dyddiedig: 14 Awst 2019 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gylraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Rhvd vr Arian Bridge Llansannan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Allt Ddu, Llansannan.
The Order is necessary to facilitate bridge work.
The Order comes into effect on 16 August 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 19 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.
Dated: 14 August 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
¦L"«nw/ Bodlondeb,

Bodlondeb,
?, 7^^^/ Conwy LL32 8DU

Conwy LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SJSSSSSSSSt Cyf/Ref: CCBC - 034623

Attachments

NWA1297029.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer