Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (St George's Place and Mostvn Street Llandudno)

Notice ID: NWA1306182

Notice effective from
15th August 2019 to 14th September 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 RHAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (St George's Place a Mostvn Street Llandudno) (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2019

RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd y darn hwnnw o ffyrdd a nodwyd yn yr Atodlen isod.

Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith adnewyddu.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 2 Medi 2019. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 10 wythnos. Atodlen

St George's Place, Llandudno, rhwng cyffordd Mostyn Street a Ty Isa Road Mostyn Street, Llandudno, rhwng cylchfan Gloddaeth Street a St George's Place (Tua'r □de yn unig)

□yddiedig: 14 Awst 2019 Pelyth E. Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (St George's Place and Mostvn Street Llandudno)

(Temporary Prohibition of Parking) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to park in the lengths of road specified in the Schedule below.

The Order is necessary to facilitate refurbishment works.

The Order comes into effect on 2 September 2019. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 10 weeks. Schedule

St George's Place, Llandudno, between the junction with Mostyn Street and Ty Isa Road

Mostyn Street, Llandudno, between the roundabout with Gloddaeth Street and St George's Place (Southbound only)

Dated: 14 August 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

■L^^v Bodlondeb,

^^vBodlondeb,

_ Conwy LL32 8DUConwy (oi«2) 574000(oi«2) 574000

SSSffiSSKSSg: Cyf/Ref: CCBC 034753/HBAttachments

NWA1306182.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer