Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 he County Borough of Conwv (Ffordd Graialan. Betws v Coed) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: NWA1293452

Notice effective from
15th August 2019 to 14th September 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1M3orchvmvn Bwrdeiatref Sirol Conwv (Ffordd Graialan. Betws v Coed) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd) 2019

RHOPDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu peidio a bod yn llai na saith niwrnod o'r dyddlad a nodir I wneud Gorchymyn, a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag achosi I unrhyw gerbyd fynd ar hyd Strwythur Network Rail yn Ffordd Graiglan, Betws y Coed.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw. Bydd y llwybr amgen fydd mynd o cyffordd Ffordd Graiglan a'r A470 i gyffordd y A470 a'r A5, ac yna ar y A5 i Fetws y coed i'r gyffordd & Ffordd Craiglan ac i'r gwrthwyneb. □aw'r Gorchymyn i rym ar 19 Awst 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 5 diwrnod neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 10 diwrnod.

Dyddiedig: 14 Awst 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.huROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 he County Borough of Conwv (Ffordd Graialan. Betws v Coed) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in Ffordd Graiglan, Betws y Coed at the Network Rail Structure.

The Order is necessary to facilitate maintenance works. The alternative route will be via the junction of Ffordd Graiglan and the A470 to the junction of the A470 and A5, then proceed on the A5 into Betws y Coed to the junction with Ffordd Craiglan and vice versa.

The Order comes into effect on 19 August 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 5 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 10 days.

Dated: 14 August 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

|L^^> Bodlondeb,Bodlondeb,

_ y^^/ Conwy LL32 8DUConwy LL32 8DU

Conwy (oi«2) 574000(oi«2) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Refl CCBC-034356Cvf/Refl CCBC-034356

COUNTY BOROUGH COUNCIL w j ■# ■ www w~w w-rw wAttachments

NWA1293452.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer