Search for more Public Notices in your area
Traffic

SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (St George's Place and Mostvn Street Llandudno!

Notice ID: NWA1324137

Notice effective from
29th August 2019 to 28th September 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (St George's Place a Mostvn Street Llandudno! Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2019
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd y darn hwnnw o ffyrdd a nodwyd yn yr Atodlen isod.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith adnewyddu.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 2 Medi 2019. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 10 wythnos. Atodlen
St George's Place, Llandudno, rhwng cyffordd Mostyn Street a Ty Isa Road
Mostyn Street, Llandudno, rhwng cylchfan Gloddaeth Street a St George's Place (Tua'r Dde yn unlg)
?yddiedig 28 Awst 2019
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (St George's Place and Mostvn Street Llandudno!
(Temporary Prohibition of Parking) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in the lengths of road specified in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate refurbishment works.
The Order comes into effect on 2 September 2019. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 10 weeks. Schedule
St George's Place, Llandudno, between the junction with Mostyn Street and Ty Isa Road
Mostyn Street, Llandudno, between the roundabout with Gloddaeth Street and St George's Place (Southbound only)
Dated: 28 August 2019
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb,
Conwy LL32 8DUAttachments

NWA1324137.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices