Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Gloddaeth Avenue Llandudno! (Temporary Prohibition of Parking) Order 2019

Notice ID: NWA1355100

Notice effective from
19th September 2019 to 19th October 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Gloddaeth Avenue Llandudno) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2019
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd y darn hwnnw o Gloddaeth Avenue Llandudno o gyffordd Salisbury Road i Great Ormes Road.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith adnewyddu.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Medi 2019. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 7 wythnos.
Dyddiedig 18 Medi 2019 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Gloddaeth Avenue Llandudno! (Temporary Prohibition of Parking) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in that length of Gloddaeth Avenue Llandudno from the Junction of Salisbury Road to Great Ormes Road.
The Order is necessary to facilitate refurbishment works.
The Order comes into effect on 23 September 2019. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 7 weeks.
Dated: 18th September 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|L^^> Bodlondeb,

Bodlondeb,
_ y^^/ Conwy LL32 8DU

Conwy LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSffiKKKSS: Cyf/Ref: CCBC 034510/HB

Attachments

NWA1355100.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices