Search for more Public Notices in your area
Traffic

Road Llanelian vn Rhos) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: NWA1355099

Notice effective from
19th September 2019 to 19th October 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(HGorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv f Ffordd Cilawvn Llanelian vn Rhos)
(Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth
Prwodd) 2019 RHOPDIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gwneud Gorcfiymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Cilgwyn Llanelian yn Rhos ger Tal-y-Bont i Ty'n Terfyn.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith pontydd. Bydd mynediad ar gael i breswylwyr a cherbydau brys. Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Medi 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o bythefnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 3 wythnos.
Dyddiedig: 18 Medi 2019 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv fCilawvn Road Llanelian vn Rhos) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Cilgwyn Road Llanelian yn Rhos adjacent to Tal-y-Bont to Ty'n Terfyn.
The Order is necessary to facilitate bridge
works. Access will be maintained for
residents and emergency vehicles.
The Order comes into effect on 23
September 2019. It is anticipated that the
road will be closed for a period of 2 weeks,
or until the works which it is proposed to
carry out has been completed, subject to a
maximum period of 3 weeks.
Dated: 18 September 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|L^^> Bodlondeb,

Bodlondeb,
_ y^^/ Conwy LL32 8DU

Conwy LL32 8DU
Conwy (oi«2) 574000

(oi«2) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Refl CCBC-034844

Cvf/Refl CCBC-034844
COUNTY BOROUGH COUNCIL w j ¦# ¦ www wwtwtt

wwtwtt

Attachments

NWA1355099.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices