Search for more Public Notices in your area
General

APPOINTMENT OF AN INDEPENDENT MEMBER TO THE STANDARDS COMMITTEE

Notice ID: WAR1394971

Notice effective from
9th October 2019 to 8th November 2019

PENODIAELOD ANNIBYNNOL I'R PWYLLGOR SAFONAU

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'n dymuno penodi unigolyn ymroddgar i wasanaethu fel Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau. Gwahoddir ceisiadau gan rai a diddordeb sy'n uchel eu parch yn y gymuned ac nad ydynt yn wleidyddol; sy'n graft ac yn gywir ac sydd a chymeriad da ac union a'r gallu i gynnal cyfrinachedd.

I wneud cais, bydd angen i chi allu dod i o leiaf 4 cyfarfod bob blwyddyn a gynhelir ym Modlondeb, Conwy yn ystod y diwrnod gwaith arferol. Bydd cydnabyddiaeth ariannol i Aelodau Annibynnol ary Pwyllgor Safonau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i

www.conwy.gov.uk

ac i gael ffurflen gais, cysylltwch a Gwasanaethau Pwyllgorau drwy ffonio 01492 574675 neu anfon e-bost at

pwyllgorau@conwy.gov.ukDyddiad cau: 01/11/19; bydd cyfweliadau ar 15/11/19 a phenodiadau ar 12/12/19.

APPOINTMENT OF AN INDEPENDENT MEMBER TO THE STANDARDS COMMITTEE

Conwy County Borough Council is seeking to appoint a committed person to serve as an Independent Member on the Standards Committee. Applications are invited from interested persons who are of high standing in the community and are non-political; can demonstrate sound judgment and probity and are of good character and integrity with the ability to maintain confidentiality.

To apply you will need to be able to attend at least 4 meetings each year held in Bodlondeb, Conwy during the normal working day. Independent Members of the Standards Committee will be remunerated.

For more information visit www.

conwy.gov.uk

and for an application form please contact Committee Services on 01492 574675 or email

committee.services@conwy.gov.ukClosing date: 01/11/19; Interviews will be held on 15/11/19 and appointments made on 12/12/19.

Blwch Post 1 / PO Box 1

Conwy

LL30 9GN

^^^^^^^^^

Conwy

Attachments

WAR1394971.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices