Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Roumania Crescent Craig v Don) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1399824

Notice effective from
17th October 2019 to 16th November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Roumania Crescent Craig v Pon) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd)2019

RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn, I wahardd unrhyw un rhag achosl i unrhyw gerbyd delthio ar hyd y rhan honno o Roumania Crescent Craig y Don o Kylemore i Lorien.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Scottish Power. Y llwybr amgen fydd parhau ar Roumania Drive i'r gyffordd a Roumania Crescent a throi i'r chwith a pharhau i ddiwedd y gwyriad ar Roumania Crescent, ac i'r gwrthwyneb i'r cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd arwyddion ar y ffordd yn unol a hyn. Bydd mynediad yn cael ei gynnal ar y rhannau o Roumania Crescent nad effeithir.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Hydref 2019. Dlsgwyllr y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 dlwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir el wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o 14 dlwrnod ar y mwyaf.

Dyddiedig: 16 Hydref 2019

Pelyth E Jones

Pennaeth y Gylraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Roumania Crescent Craig v Don) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Roumania Cresent Craig y Don from Kylemore to Lorien.

The Order is necessary to facilitate works on behalf of Scottish Power. The alternative route will be continue on Roumania Drive to its junction with Roumania Crescent and turn left and proceed to the diversion end on Roumania Crescent, vice versa for vehicles travelling in the opposite direction and will be signed accordingly. Access will be maintained on the unaffected sections of Roumania Crescent

The Order comes into effect on 23 October 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 7 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 14 days.

Dated: 16 October 2019

Pelyth E Jones

Head of Law and Governance

uu Bodlondeb,Bodlondeb,

JR^^y Conwy LL32 8DUConwy LL32 8DU

Conwy (01492) 574000(01492) 574000

COUNTY BOROUGH COUNCIL Cyf/Ref: CCBC-034707/HBCyf/Ref: CCBC-034707/HB

Attachments

WAR1399824.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices