Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Greenfield Road to Promenade Link Path Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Pedestrians/Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1404638

Notice effective from
17th October 2019 to 16th November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeislrsf Sirol Conwv (Llwvbr Cvswllt Greenfield Road a'r Promenad. Bae Colwvn) (Gwahardd Cerddwvr/Traffia Pros Pro) 2019
RHOPPIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na salth diwrnod ar ol dyddiad y rhybudd hwn, I wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o Lwybr Cyswllt Greenfield Road a'r Promenad, Bae Colwyn. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Ddwr Cymru.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 4 Tachwedd 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o
6 wythnos, neu hyd nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau (ond dim mwy na 7 wythnos).
Dyddiedig: 16 Hydref 2019 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Greenfield Road to Promenade Link Path Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Pedestrians/Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person to proceed in that length of Greenfield Road to Promenade Link Path Colwyn Bay
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water.
The Order comes into effect on 4 November 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 6 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 7 weeks. Dated: 16 October 2019 Delyth E Jones Head of Law and Governance

Attachments

WAR1404638.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices