Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Beach Drive Panhrvn Bavl (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020

Notice ID: WAR1773634

Notice effective from
9th July 2020 to 8th August 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Beach Drive Bae Penrhvn) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2020
RHODDIR RHYBUDP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio yn y bae parcio ar Beach Drive Bae Penrhyn o'i chyffordd gyda Ffordd Glan Y Mor i Penrhyn Beach East.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith nwy.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Gorfennaf 2020. ?isgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 14 diwrnod ar y mwyaf.
yddiedig 9 Gorffennaf 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Beach Drive Panhrvn Bavl (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those parking bays on Beach Drive, Penrhyn Bay from the junction of Glan Y Mor Road to Penrhyn Beach East.
The Order is necessary to facilitate gas work.
The Order comes into effect on 27 July 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 14 days.

Dated 9 July 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-035678/HBAttachments

WAR1773634.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices