Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough

Notice ID: WAR1771227

Notice effective from
9th July 2020 to 8th August 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Greenfield Road Bae Colwvnl

(Gwahardd Traffia Pros Drol 2020

RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Slrol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na salth dlwrnod ar 01 dyddlad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag mynd a cherbyd ar hyd y rhan honno o Greenfield Road Bae Colwyn o Rif 89 hyd at fynediad cwrtiau bob tywydd ar Trevor Road.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Ddwr Cymru. Caniateir mynediad I gerddwyr a'r Gwasanaethau Brys,

Daw'r Gorchymyn I rym ar 27 Gorffennaf 2020. □isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o dim mwy na 8 wythnos.

□yddiedig: 9 Gorffennaf 2020

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough

of Conwy (Greenfield Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Traffic! Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person to cause any vehicle to proceed in that length of Greenfield Road Colwyn Bay from No.89 to the entrance of the all weather courts on Trevor Road

The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. Emergency and pedestrian access will be maintained.

The Order comes into effect on 27 July 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 8 weeks.

Dated: 9 July 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

|H BodlondebBodlondeb

Conwy, LL32 8DU

Conwy «m92) 574000«m92) 574000

SSKSSSS Cyf/Ref: CCBC-036973/HLAttachments

WAR1771227.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices