Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council fCae Llan Llanrwstl (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020

Notice ID: WAR1771238

Notice effective from
9th July 2020 to 8th August 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Cae Llan Llanrwstl Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2020
RHOPPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio yn y bae parcio ar Cae Llan, Llanrwst, o Cae Llan i Ffordd Parry.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch i'r cyhoedd.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 13 Gorffennaf 2020. ?isgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 18 months ar y mwyaf
?yddiedig 9 Gorffennaf 2020
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council fCae Llan Llanrwstl (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those parking bays on Cae Llan, Llanrwst, from Cae Llan to Ffordd Parry.
The Order is necessary for public safety.
The Order comes into effect on 13 July 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 18 months.
Dated 9 July 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU

Cyf/Ref: CCBC-037031/HB

Attachments

WAR1771238.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices