Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14Mi The County Borough of Conwv (Peulwvs Road Old Colwvni (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1835928

Notice effective from
10th September 2020 to 10th October 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14M1 Gorchvmvn Bwrdaistraf Sirol Conwv (Peulwvs Road Hen Golwvnl Gorchvmvn (Gwahardd Proa Pro ar Draffig Drwoddi2020
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim Hal na saith niwrnod o ddyddiad y Gorchymyn hwn, I wahardd unrhyw un rhag achosi I unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Peulwys Road Hen Golwyn o'i chyffordd a Ffordd Abergele at el chyffordd ag Alpine Road.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwalth o rol wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y llwybr arall yn mynd ar hyd Alpine Road, Melriadog Road, Ffordd Abergele (A547), a Llysfaen Road. Yn yr un modd, bydd y llwybr hwn yn weithredol i'r gwrthwyneb a bydd arwyddion priodol arno.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 30 Medi 2020. Bydd y cyfyngladau mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau'n unig.
Dyddiedig 10 Medi 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14Mi The County Borough of Conwv (Peulwvs Road Old Colwvni (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Peulwys Road Old Colwyn from junction with Abergele Road to junction with Alpine Road.
The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works. The alternative route will be via Alpine Road, Meiriadog Road, Abergele Road (A547), and Llysfaen Road. Similarly, this route will operate in the reverse and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 30 September 2020 and will only be in force when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site in advance of works commencing.
Dated 10 September 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

WAR1835928.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices