Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Esavrvn Road Llandudno Junction) (Temporary Prohibition of ThrouagTraffic) Order 2020

Notice ID: WAR1836474

Notice effective from
10th September 2020 to 10th October 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Esavrvn Road Cvffordd Llandudno! (Gwahardd Traffia Pros Pro! 2020 RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Slrol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na salth diwrnod ar 61 dyddlad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o Esgyryn Road Cyffordd Llandudno o'i gyffordd & Marl Lane hyd at du allan Esgyryn.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran O'Connor Utilities. Y llwybr teithio arall fydd parhau i lawr Narrow Lane at y gylchfan ar yr A470 Ffordd y Cymry Brenhinol, parhau trwy'r gylchfan a chymryd yr ail fynedfa a pharhau i lawr at ddiwedd Narrow Lane, troi i'r dde a chymryd y dde gyntaf nesaf yn 01 ar Narrow Lane, a'i dilyn i'r diwedd ac yna cymryd y fynedfa i'r chwith ar Conway Road, cymryd y chwith cyntaf ar Pabo Lane. Bydd arwyddion priodol ar y ffordd. Daw'r Gorchymyn i rym ar 29 Medi 2020. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 2 wythnos. ?yddiedig: 10 Medi 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Esavrvn Road Llandudno Junction) (Temporary Prohibition of ThroughTraffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person to cause any vehicle to proceed in that length of Esgyryn Road Llandudno Junction from junction with Marl Lane to outside Esgyryn.
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. The alternative route will be continue down Narrow Lane to the roundabout on the A470 The Royal Welsh Way, proceed across the roundabout and take the 2nd exit carry on down to the end of Narrow Lane, turn right and take the next first right back onto Narrow Lane, follow it to the end and exit left onto Conway Road, take the 1 st left onto Pabo Lane and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 29 September
2020. It is anticipated that the road will be closed
for a maximum period of 2 weeks.
Dated: 10 September 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
f f? »
f
? »

V^ONWY (01492) 574000
^ONWY

(01492) 574000
COUNTY BOROUGH COUNCIL Cyf/Ref: CCBC-037460

Cyf/Ref: CCBC-037460

Attachments

WAR1836474.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices