Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Abbey Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020

Notice ID: WAR1908448

Notice effective from
19th November 2020 to 19th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Abbey Road Llandudno) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio) 2020
RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio yn y bae parclo ar Abbey Road, Llandudno, tu allan i rhifau 39 i 27.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwalth nwy.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Rhagfyr 2020. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 7 diwrnod ar y mwyaf. ?yddiedig 19 Tachwedd 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llvwodraethu_
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Abbey Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those parking bays on Abbey Road, Llandudno, outside no. 39 to no. 27. The Order is necessary to facilitate gas work. The Order comes into effect on 8 December 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 7 days. Dated 19 November 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038348/HL

Attachments

WAR1908448.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices