Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M) Conwv County Borough Council (Treforris

Notice ID: WAR1917872

Notice effective from
26th November 2020 to 26th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol
Conwv (Treforris Road. Pwvgvfvlchh (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio a Thraffig Un Fforddl 2020 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio a hefyd cyflwyno traffig un ffordd ar hyd y darn hwnnw o Treforris Road Dwygyfylchi o'i chyffordd a Cae Cyd Road i'w chyffordd ag Old Conwy Road. Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso mesurau diogelwch Covid 19 y tu allan i'r ysgol. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 2 Rhagfyr 2020. ?isgwylir y bydd y cyfyngiadau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 18 mis. ?yddiedig 26 Tachwedd 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M) Conwv County Borough Council (Treforris
Road. PwygyfylchU (Temporary Prohibition of Parking and One Way Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person causing any vehicle to park and introduce a one way traffic system on that length of Treforris Road Dwygyfylchi from junction of Cae Cyd Road to the junction of Old Conwy Road. The Order is necessary to facilitate Covid 19 safety measures outside the school. The Order comes into effect on 2 December 2020. It is anticipated that the restrictions will be in place for a maximum period of 18 months. Dated 26 November 2020
Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038343
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR1917872.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices