Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwy

Notice ID: WAR1917926

Notice effective from
26th November 2020 to 26th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (St Seiriols Road Llandudno) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2020
RHOPDIR RHYBUDP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o St Seiriols Road Llandudno sy'n ymestyn o'i chyffordd a St Davids Road.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran Wales and West Utilities. Bydd y llwybr amgen ar hyd St David's Road i Lloyd Street ac yn Ol i St Seiriol's Road a bydd arwyddion priodol yn eu lie. Caniateir mynediad o hyd i gerddwyr a'r gwasanaethau brys.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 30 Tachwedd 2020. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy nag 20 diwrnod.
Dyddiedig: 26 Tachwedd 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv
(St Seiriols Road Llandudnol (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person to proceed in that length of of St Seiriols Road Llandudno from its junction with St Davids Road.
The Order is necessary to facilitate works by Wales and West Utilities. The alternative route will be via St Davids Road to Lloyd Street and back onto St Seiriols Road and will be signed accordingly. Pedestrian and emergency access will be maintained be signed accordingly. Pedestrian and emergency access will be maintained.
The Order comes into effect on 30 November 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 20 days.
Dated 26 November 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-038298

Attachments

WAR1917926.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices