Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Bodlondab Hill Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking! Order 2020

Notice ID: WAR1921407

Notice effective from
26th November 2020 to 26th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Bodlondeb Hill Llandudno! Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio! 2020
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn I wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio yn y tri bae parclo ar Bodlondeb Hill, Llandudno, gyferbyn a No. 60.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan Wales & West Utilities.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Rhagfyr 2020. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 7 diwrnod ar y mwyaf.
?yddiedig 26 Tachwedd 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Bodlondab Hill Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking! Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those three parking bays on Bodlondeb Hill, Llandudno, opposite No. 60.
The Order is necessary to facilitate works by Wales & West Utilities.
The Order comes into effect on 1 December 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 7 days.
Dated 26 November 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038017/HB
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR1921407.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices