Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (St Pavid's Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020

Notice ID: WAR1921151

Notice effective from
26th November 2020 to 26th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdelstref Slrol Conwv (St David's Road Llandudno! Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2020
RHOPDIR RHYBUPD fod Cyngor Bwrdeistref Slrol Conwy wedl gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio yn y bae parclo ar St David's Road, Llandudno, rhwng Trinity Road a Lloyd Street, ar yr ochr gydag eilrifau.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith nwy.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 2 Rhagfyr 2020. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 9 wythnos ar y mwyaf.
?yddiedig 26 Tachwedd 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (St Pavid's Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those parking bays on St David's Road, Llandudno, from Trinity Road to Lloyd Street, on the even numbers' side.
The Order is necessary to facilitate gas work.
The Order comes into effect on 2 December 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 9 weeks.
Dated 26 November 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC - 038124/HB
CYNGOR BWRDEISTREF SKOL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR1921151.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices