Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 21 Llandudno) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2020

Notice ID: WAR1925909

Notice effective from
26th November 2020 to 26th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 21 Llandudno) (Gwaharddlad Proa Pro ar Gerddwvr) 2020
RHOPDIR RHYBUDP v bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 28 Mai 2020, a oedd i ddod i ben ar 28 Tachwedd 2020, yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 27 Mai 2021.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd.
Effaith y Gorchymyn fydd yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 21 yng Nghymuned Llandudno gan gychwyn o Marine Drive, cyfeirnod grid SH 7687 8227 a pharhau i'r cyfeiriad orllewinol uwchben Marine Drive ar y Gogarth, cyfeirnod grid SH 7626 8263.
Dyddiedig: 26 Tachwedd 2020
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu.
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 21 Llandudno) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2020
NOTICE IS given that the above named Order made by the Conwy County Borough Council on 28 May 2020 and which was due to expire on 28 November 2020, has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 27 May 2021.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
The effect of the Order is to prohibit any pedestrian to proceed in the full length of public footpath No 21 in the community of Llandudno commencing from Marine Drive at grid reference SH 7687 8227 and proceeding in a westerly direction above Marine Drive on the Great Orme to grid reference SH 7626 8263.
Dated: 26 November 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC - 037015

Attachments

WAR1925909.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices