Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Abbey Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking! Order 2020

Notice ID: WAR1926720

Notice effective from
3rd December 2020 to 2nd January 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDP 19B4 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Abbey Road Llandudno) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2020
RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio yn y bae parcio ar St Abbey Road, Llandudno, tu allan i rhifau 39 i 27.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith nwy.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 8 Rhagfyr 2020. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 7 diwrnod ar y mwyaf.
?yddiedig 3 Rhagfyr 2020
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Abbey Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking! Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those parking bays on Abbey Road, Llandudno, outside no. 39 to no. 27.
The Order is necessary to facilitate gas work.
The Order comes into effect on 8 December 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 7 days.
Dated 3 December 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038348


Attachments

WAR1926720.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices