Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14H1 The County Borough of Conwv (Ffordd Bryn Siriol Tal v Bontl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1926700

Notice effective from
3rd December 2020 to 2nd January 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Brvn Siriol Tal v Bontl (Gwahardd Traffia Pros Pro! 2020 RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Ffordd Bryn Siriol Tal y Bont o gyffordd Pant Meurig i gyffordd Ffordd Conwy. Mae'r ffordd yn anniogel felly mae angen y Gorchymyn er mwyn diogelu'r cyhoedd. Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Rhagfyr 2020. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig: 3 Rhagfyr 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14H1 The County Borough of Conwv (Ffordd Bryn Siriol Tal v Bontl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Ffordd Bryn Siriol Tal y Bont from junction with Pant Meurig to junction with Conway Road The Order is necessary to ensure public safety due to unsafe carriageway. The Order comes into effect on 9 December 2020. It is anticipated that the road will be closed until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 18 months. Dated: 3 December 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038509/HL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR1926700.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices