Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Pencraia Road Betws v Coedl (Temporary Prohibition of Traffic! Order 2020

Notice ID: WAR1941226

Notice effective from
17th December 2020 to 16th January 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Pencraia Betws v Coed) (Gwahardd Traffjq Pros Pro) 2020
RHOPDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Pencraig, Betws y Coed, o gyffordd Forest Road i gyffordd Ffordd Pencraig
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith torri a chasglu coed. Bydd y llwybr amgen ar hyd Pont y Pair i'r A5 i Ty Hyll i Nant Bwch ac i Ffordd Pencraig a bydd arwyddion priodol yn eu lie. Caniateir mynediad o hyd i'r gwasanaethau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 lonawr 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy nag 12 wythnos.
?yddiedig: 17 Rhagfyr 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Pencraia Road Betws v Coedl (Temporary Prohibition of Traffic! Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Pencraig Road Betws y Coed from junction of Forest Road to junction of Ffordd Pengraig
The Order is necessary to facilitate timber harvesting works. The alternative route will be via Pont Pair onto the A5 to Ty Hyll to Nant Bwlch and onto Ffordd Pengraig and will be signed accordingly. Pedestrian access will not be maintained although Emergency services access will be available
The Order comes into effect on 4 January 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 12 weeks
Dated: 17 December 2020 Delyth E Jones
Head of Law and Governancev
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-038352/HL

Attachments

WAR1941226.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices