Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Marl Lane Deaanwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR1951080

Notice effective from
24th December 2020 to 23rd January 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIC FFYRDD 19B4 -ADRAN 14(11 Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Marl Lane Deoanwv) Gorchvmvn (Gwahardd Traffia Trwodd Pros Pro! 2021 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd Fynd ar hyd Marl Lane, Deganwy, o gyffordd 55830 at gyffordd Tan Retail.
Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn gosod cyfarpar newydd. Bydd y llwybr amgen yn mynd o Albert Drive yn parhau ar hyd Pentwyn Road ac yn troi i'r dde, i fyny Crogfryn Lane a throi i'r dde, at gylchfan A470 a chymryd y trydydd allanfa tuag at 'Black Cat' ac yna'r trydydd allanfa yng nghylchfan Marl Lane yn 61 i ochr arall y cau ar Marl Lane ac i'r gwrthwyneb wrth deithio o'r cyfeiriad arall. Daw'r Gorchymyn i rym ar 11 lonawr 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 6 wythnos, neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau.
?yddiad: 24 Rhagfyr 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Marl Lane Deaanwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Marl Lane, Deganwy, from junction 55830 to junction Tan Retail. The Order is necessary to facilitate the installation of new apparatus. The alternative route from Albert Drive will be to continue along Pentwyn Road and turn right, up to Crogfryn Lane and turn right, at the A470 roundabout take the third exit towards Black Cat and the third exit at Marl Lane roundabout back to the opposite side of the closure on Marl Lane and vice versa from the opposite side The Order comes into effect on 11 January 2021. It is anticipated that the road will be closed for a period of 6 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed. Dated: 24 December 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Attachments

WAR1951080.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices