Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Station Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR1959444

Notice effective from
7th January 2021 to 6th February 2021

DEDDF RHEOU TBAFNIDIAETH FFYRDD1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Station Road Uanfairfechanl (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Prwoddl 2021
RHOPDIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y dam hwnnw o Station Road, Uanfairfechan, o Ffordd Glanmor i Maes y Glyn.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwalth port.
DawY Gorchymyn i rym ar 11 lonawr 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 wythnos, neu nes bydd y gwalth y bwriedir ei gyflawnl wedi el gwblhau a bydd mewn grym rhwng yr oriau o 20:00 a 05:00 yn unig.
Dyddiedig: 7 lonawr 2021
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Uywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Station Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Station Road, Uanfairfechan from Glanmor Road to Maes Y Glyn.
The Order is necessary to facilitate bridge work.
The Order comes into effect on 11 January 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed and will be in force only between the hours of 20:00 and 05:00.
Dated: 7 January 2021
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038187


Attachments

WAR1959444.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices