Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Abergele Road/Llanddulas Road Aberoelel (Temporary 30mph Speed Limit) Order 2021

Notice ID: WAR1993960

Notice effective from
11th February 2021 to 13th March 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1lGorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Abergele Road/Llanddulas Road Abergele)
Gorchvmvn (Cvfvngiad Cvflvmder Pros Pro o 30mva) 2021 RHOPDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn a'i effaith fydd cyflwyno terfyn cyflymder dros dro o 30 milltlr yr awr ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Abergele / Ffordd Llanddulas, Abergele, o'r arwyddion datgyfyngu yn Llanddulas i gylchfan y Ganolfan Feddygol.
Mae angen y Gorchymyn er diogelwch y cyhoedd, a bydd yn welthredol ar 13 Chwefror 2021, ac ar walth am uchafswm o 18 mis. Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Abergele Road/Llanddulas Road Aberoelel (Temporary 30mph Speed Limit) Order 2021
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will impose a temporary 30 miles per hour speed limit on that length of Abergele Road / Llanddulas Road Abergele, from the derestriction signs in Llanddulas to the roundabout to the Medical Centre The Order is necessary for public safety and comes into effect on 13 February 2021 and will be in force for a maximum period of 18 months. Dyddiedig: 11 Chwefror 2021 Dated: 11 February 2021 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-039072/HL
CYNGOR BWRDEISTREF SffiOL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR1993960.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices