Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 1411) The County Borough of Conwv (Rhuddlan Road Abergele) (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2021

Notice ID: WAR2000881

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDILAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Rhuddlan Abergele) Gorchvmvn (Cvfvnaiad Cvflvmder Pros Pro o 10mval 2021 RHOPDIR RHYBUDP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar gyflymder o fwy na 10 milltir yr awr ar hyd y rhan honno o Ffordd Rhuddlan, Abergele, o fynediad y Ganolfan Ailgyichu i Gorsydd. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan BT.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 22 Chwefror 2021. Bydd y cyfyngiad cyflymder mewn grym am gyfnod o oddeutu 6 wythnos a bydd mewn grym rhwng yr oriau o 21:00 a 06:00 yn unig. ?yddiedig: 17 Chwefror 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 1411) The County Borough of Conwv (Rhuddlan Road Abergele) (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding 10 miles per hour in that length of Rhuddlan Road Abergele, from the entrance to the Recycling Centre to Corsydd.
The Order is necessary to facilitate works by BT.
The Order comes into effect on 22 February 2021. The speed restriction will be in force for a period of approximately 6 days and will be in force only between the hours of 21:00 and 06:00.
Dated: 17 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038767

Attachments

WAR2000881.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices