Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (New Street Llandudno) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2000916

Notice effective from
18th February 2021 to 20th March 2021

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (New Street Llandudno) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of New Street Llandudno from junction with Deganwy Avenue to junction with Chapel Street
The Order is necessary to facilitate works by BT. The alternative route will be right onto Chapel Street follow down and turn right onto Lloyd Street follow to next right onto Deganwy Avenue, head up and turn right at New Street and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 22 February 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days.
Dated: 18 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwy (New Street Llandudno) (Gwahardd Trafflo Pros Pro) 2021
RHOPPIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o New Street Llandudno o'r gyffordd & Deganwy Avenue i'r gyffordd & Chapel Street
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan BT. Gallwch ddilyn y llwybr amgen drwy fynd i'r dde i Chapel Street yna i lawr a throi i'r dde ar Lloyd Street yna dilynwch y dde nesaf i Deganwy Avenue, ewch i fyny, yna troi i'r dde ar New Street a bydd arwyddion yn eu lie.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 22 Chwefror 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy nag 7 diwrnod.
Dyddiedig: 18 Chwefror 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038930/HL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2000916.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices