Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(H The County Borough of Conwv (Bodnant Road Ealwvsbachl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2000929

Notice effective from
18th February 2021 to 20th March 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(H Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Bodnant Ealwvsbach) (Gwahardd Traffic Pros Pro! 2021
RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Ffordd Bodnant Eglwysbach o'i chyffordd a Ffordd Bodnant Uchaf at fynediad Bryn Bella.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith i atgyweirio wal. Bydd y llwybr amgen yn arwain i'r de ac yn troi i'r dde ar hyd Ffordd Ty Gwyn gan ddilyn y ffordd i'r diwedd a throi i'r dde ar Ffordd Llanrwst (A470) a mynd i gyfeiriad y gogledd a throi i'r dde ar Ffordd Bodnant. Caniateir mynediad o hyd i gerddwyr a'r gwasanaethau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 22 Chwefror 2021. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 4 wythnos.
?yddiedig: 18 Chwefror 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(H The County Borough of Conwv (Bodnant Road Ealwvsbachl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Bodnant Road Eglwysbach from junction with Bodnant Uchaf Road to entrance of Bryn Bella.
The Order is necessary to facilitate wall maintenance works. The alternative route will be head south and turn right onto Ty Gwyn Road follow to the end and turn right onto Llanrwst Road (A470) head north and turn right onto Bodnant Road. Pedestrian and emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 22 February 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 4 weeks.
Dated: 18 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038711/HL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2000929.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices