Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv - Proposed Traffic Calming-Marl Lane and Albert Drive Deaanwv

Notice ID: WAR2005556

Notice effective from
18th February 2021 to 20th March 2021

Bwrdeistref Sirol Conwv ** Mesurau Gosteau Traffia Arfaethedia ar Marl Lane ac Albert Drive. Deaanwv
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi derbyn cais i ystyried cyflwyno mesurau gostegu traffig dan adrannau 90(A) a (G) Deddf Priffyrdd 1980, ar y darnau ffordd sydd wedi eu nodi yn yr Atodlenni isod.
Mae modd archwilio copi o'r cynigion, ynghyd a map sy'n dangos y darnau o'r ffordd y maent yn ymwneud a nhw ar wefan y Cyngor.
Dylid anfon unrhyw sylwadau yn ymwneud a'r cynigion, ynghyd a'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu at

traffia@conwv.qov.uk

erbyn 11 Mawrth 2021.

See table attached below:

The County Borough of Conwv -Proposed Traffic Calming-Marl Lane and Albert Drive Deaanwv
The Conwy County Borough Council under sections 90(A) and (G) of the Highways Act 1980 has been requested to consider traffic calming measures in those lengths of road specified in the Schedules below.
A copy of the proposals together with a map showing the lengths of road to which they relate may be examined on the Council's website.
Representations relating to the proposals, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities, PO Box 1 Conwy LL30 9GN or to

traffic@conwv.gov.uk

by 11 March 2021.

See table attached below:

Dated 18 February 2021
Andrew Wilkinson
Head of Neighbourhood Services
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-TS1114/AW/JCS
CYNGOR BWRDEISTREF SBOL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2005556.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices