Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Top Road Trefriw) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2006693

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ¦ ADRAN 14(11 Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Tod Road Trefriwl Gorchvmvn (Gwahardd Traffia Trwodd Pros Pro) 2021
(Tod
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd Top Road, Trefriw, o gyffordd Chapel Hill hyd at gyffordd Victoria Terrace. Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith trydan. Bydd y llwybr amgen yn mynd i'r chwith ar Chapel Hill o'r man y mae'r ffordd ar gau, cymerwch y troad gyntaf i'r chwith ar y B5106 Trefriw i Goed Gwydyr, ewch yn eich blaen ac yna throi i'r chwith ar Top Road hyd at ddiwedd y gwiriad.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 16 Mawrth 2021. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am 7 diwrnod, neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau.
?yddiad: 25 Chwefror 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Top Road Trefriw) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Top Road, Trefriw, from the junction of Chapel Hill to the junction of Victoria Terrace.
The Order is necessary to facilitate electrical work. The alternative route will be to turn left onto Chapel Hill from the road closure, take the first left onto the B5106 Trefriw to Coed Gwydyr, follow on and turn left onto Top Road to the diversion's end.
The Order comes into effect on 16 March 2021. It is anticipated that the road will be closed for a period of 7 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.
Dated: 25 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-038903

Attachments

WAR2006693.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices