Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Heol Conwv

Notice ID: WAR2006657

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Cvsvlltu Heol Conwv a Heol Colwvn. Abergele) (Gwahardd Traffig Pros Pro) 2021
RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Llwybr Cysylltu Heol Conwy a Heol Colwyn, Abergele, o'r gyffordd a Heol Bodran i'r gyffordd a Heol Conwy.
Mae angen gwneud y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith trydanol. Bydd y llwybr amgen yn eich arwain oddi ar Heol Bodran, gan droi ar hyd Heol Alaw a chymryd y troad cyntaf i'r dde i Heol Conwy, dilyn o ffordd honno a chymryd y troad cyntaf i'r dde at ddiwedd y gwyriad. Caniateir mynediad i gerddwyr a'r gwasanaethau brys drwy gydol y cyfnod hwn.
Daw'r Gorchymyn I rym ar 2 Mawrth 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 dlwrnod ar y mwyaf.
?yddiedig: 25 Chwefror 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Heol Conwv
to Heol Colwvn Link Path Abergele) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Heol Conwy to Heol Colwyn Link, Abergele from junction with Heol Bodran to junction with Heol Conwy
The Order is necessary to facilitate electrical works. The alternative route is from the link path closure head out of Heol Bodran onto Heol Awel follow it round and take 1st right onto Heol Conwy head up and take first right to diversion end. Pedestrian and emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 2 March 2021. It Is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days.
Dated: 25 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-039019/HL

Attachments

WAR2006657.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices