Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Station Road East Penmaenmawr) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2006622

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Station Road East Penmaenmawr) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed In that length of Station Road East Penmaenmawr from junction with Beach Road to junction with Conway Road.
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. The alternative route will be turn right onto Conway Road, follow onto Pant Yr Afon, turn right onto Brynmor Terrace and right onto Paradise Road follow onto Station Road West. Pedestrian and emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 1 March 2021. It Is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 3 weeks.
Dated: 25 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Station Road East Penmaenmawrl (Gwahardd Traffia Pros Drol 2021
RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Station Road East Penmaenmawr o'i chyffordd a Beach Road i'w chyffordd a Ffordd Conwy.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran O'Connor Utilities. Bydd y llwybr amgen yn troi I'r dde ar Ffordd Conwy gan arwain i Bant yr Afon, troi I'r dde ar Brynmor Terrace ac I'r dde ar Paradise Road ac ymlaen i Station Road West. Canlateir mynedlad o hyd i gerddwyr a'r gwasanaethau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Mawrth 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 3 wythnos.
Dyddiedlg: 25 Chwefror 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038676/HL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2006622.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices