Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Wynn Avenue Old Colwyn) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2006683

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistrel Sirol Conwv (Wvnn Avenue Hen Golwvnl (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2021 RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Wynn Avenue Hen Golwyn o'i chyffordd gyda Station Road at ei chyffordd gyda Cadwgan Road.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan O'Connor Utilities.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 17 Mawrth 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 2 wythnos. Dyddiedig: 25 Chwefror 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Wynn Avenue Old Colwyn) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Wynn Avenue Old Colwyn from its junction with Station Road to its junction with Cadwgan Road.
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities.
The Order comes into effect on 17 March 2021.
It is anticipated that the road will be closed for a
maximum period of 2 weeks.
Dated: 25 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU

(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-039137/HL

Attachments

WAR2006683.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices