Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Gloddaeth Lane Glanwydden) (Temporary Speed Restriction) Order 2021

Notice ID: WAR2093273

Notice effective from
27th May 2021 to 26th June 2021


DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)


Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Gloddaeth Lane Glanwydden)


Gorchymyn (Terfyn Cyflymder Dros Dro) 2021RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn sy’n cyflwyno terfyn cyflymder o 10mya ar Gloddaeth Lane Glanwydden o’r A470 i Llandudno Road.Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith confoi wrth roi wyneb newydd ar y fforddDaw’r Gorchymyn i rym ar 1 Mehefin 2021 am uchafswm o 18 mis neu nes bydd y rhaglen i roi wyneb newydd ar y ffordd wedi’i chwblhau a bydd mewn grym am gyfnod o 3 wythnos pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar bob safle cyn i’r gwaith ddechrauDyddiedig 27 Mai 2021

Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)


The County Borough of Conwy (Gloddaeth Lane Glanwydden)


(Temporary Speed Restriction)


Order 2021NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order the effect of which will

place a temporary 10mph speed limit on Gloddaeth Lane Glanwydden from the A470 to Llandudno Road.

The Order is necessary to facilitate

convoy working during carriageway resurfacing works.

The Order comes into effect on 1 June 2021 for a maximum period of 18 months or until the resurfacing programme has been completed and will be in force for a period of 3 weeks only when appropriate traffic signs are displayed on each site in advance of Works commencingDated 27 May 2021


Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance

Attachments

WAR2093273.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices