Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Ffordd Groesffordd Glan Conwvl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2138822

Notice effective from
15th July 2021 to 14th August 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Groesffordd Glan Conwv) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2021
RHOPPIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn , i wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Groesffordd, Glan Conwy sy'n ymestyn o Church Street i Ffordd Eriddig.
Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwy hwyluso gwaith gan Dwr Cymru. Bydd y llwybr amgen ar hyd Church Street at Gylchfan Black Cat yr A470 ac ymlaen ar hyd B5381 ac i'r gwrthwyneb. Caniateir mynediad i gerddwyr ac i'r gwasanaethau brys drwy gydol y cyfnod hwn.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 19 Gorffennaf 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 diwrnod ar y mwyaf.
Dyddiedig: 15 Gorffennaf 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Ffordd Groesffordd Glan Conwvl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Ffordd Groesffordd Glan Conwy from Church Street to Ffordd Eriddig.
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. The alternative route is via Church Street to the A470 Black Cat Roundabout and onto the B5381 and vice versa. Pedestrian and Emergency access will be maintained.
The Order comes into effect on 19 July 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days.
Dated: 15 July 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance

Attachments

WAR2138822.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices