Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984

Notice ID: NWA0428735

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14mGorchvmvn Bwrdeistref Slrol Conwv (Brvn Gosol Road Llanrhos) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwoddl 2017
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Bryn Gosol Road Llanrhos o'l gyffordd a ?eganwy Road I'w gyffordd a Conway Crescent.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwalth ar ran Dwr Cymru. Bydd y llwybr amgen o Deganwy Road ar yr A548 a throi i'r chwith ac yna y troad cyntaf ar y dde i Bryn Gosol Road ac i'r gwrthwyneb.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 lonawr 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 6 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 8 wythnos.
yddiedig: 10 lonawr 2018 Delyth E Jones Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv

(Brvn Gosol Road. Llanrhosl (Temporary Prohibition of Through Traffic Order 2017
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Bryn Gosol Road Llanrhos from its junction with Deganwy Road to its junction with Conway Crescent.
The Order is necessary to facilitate works on behalf of Welsh Water. The alternative route will be from Deganwy Road onto the A548 turn left and then first right on to Bryn Gosol Road and vice versa.
The Order comes into effect on 15 January 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 6 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 8 weeks.
Dated: 10 January 2018
Delyth E Jones Head of Law and Governance Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 /Ref: CCBC-028082/H L

Attachments

NWA0428735.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices