Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1lGorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Rockflald Drive Peoanwvl (Gwaharddiad Proa Pro ar Dralnidiaeth Drwoddl 2018

Notice ID: NWA0454338

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1lGorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Rockflald Drive Peoanwvl (Gwaharddiad Proa Pro ar Dralnidiaeth Drwoddl 2018 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Rockfield Drive Deganwy o'i gyffordd a Deganwy Road i'w gyffordd a Bryn Seiriol a'i gyffordd hefo Arfryn.
a
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran Dwr Cymru. Y llwybr arall fydd ar Deganwy Road trowch i'r chwith ar Maes y Castell, ac i'r dde yn Arfryn ac fel arall.
?aw'r Gorchymyn I rym ar 29 lonawr 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 6 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwrledlr el wneud wedl el gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 8 wythnos.
?yddiedig: 24 lonawr 2018
Delyth E Jones Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11
The County Borough of Conwv (Rockfield Drive Peganwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Rockfield Drive, Deganwy from its junction with Deganwy Road to its junction with Bryn Seiriol and its junction with Arfryn.
The Order is necessary to facilitate works on behalf of Welsh Water. The alternative route will be from Deganwy Road turn left onto Maes y Castell, right at Arfryn and vice versa.
The Order comes into effect on 29 January 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 6 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 8 weeks.
Dated: 24 January 2018
Delyth E Jones Head of Law and Governance Laawv Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000
Cvf/Ref: CCBC-028083/H L

Attachments

NWA0454338.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices