Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Back Bay View Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

Notice ID: NWA0511171

Notice effective from
28th February 2018 to 30th March 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Back Bay View Road. Bae Colwvnl Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Prwodd) 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Back Bay View Road, Bae Colwyn o'i chyffordd a Sea View Road i'w chyffordd & Greenfield Road.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Dwr Cymru. Bydd mynediad yn cael ei ganiatau i gerddwyr ac i achosion brys drwy gydol y cyfnod cau.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 19 Mawrth 2018. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 5 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 14 diwrnod.
?yddiedig 28 Chwefror 2018 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Back Bay View Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Back Bay View Road Colwyn Bay from its junction with Sea View Road to its junction with Greenfield Road.
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. Pedestrian and emergency access will be maintained at all times
The Order comes into effect on 19 March 2018. It is anticipated that the road will be closed for 5 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 14 days.
Dated: 28 February 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
IILbjwv Bodlondeb, Conwy
Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU
Conwy (01492) 574000
(01492) 574000
cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC-029028/H L
Cvf/Ref: CCBC-029028/H L
COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

NWA0511171.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices