Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11

Notice ID: NWA0621433

Notice effective from
16th May 2018 to 15th June 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Ysbvttv, Penmachno) (Gwahardd Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd)2018 RHODDIR RHYBUDD tod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Ysbytty Penmachno o'i chyffrodd a Llewelyn Street a'i chyffordd a Cae Llwyd Bach. Mae angen y Gorchymyn hwn er mwyn caniatau gwaith cynnal a chadw.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 21 Mai 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 3 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod heb fod yn fwy na 5 wythnos.
?yddiedig 16 Mai 2018 Delyth Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11
The County Borough of Conwv (Ysbvttv Road Penmachno) (Temporary Prohibition
of Through Traffic) Order 2018 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Ysbytty Road Penmachno from its junction with Llewelyn Street to its junction with Cae Llwyd Bach. The Order is necessary to facilitate maintenance works.
The Order comes into effect on 21 May 2018. It is anticipated that the closure will be in force for a period of 3 weeks or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 5 weeks. Dated 16 May 2018 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU
Conwy (01492) 574000
cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC-029721/HL
COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

NWA0621433.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices