Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Marl Lane Llandudno Junction) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2018

Notice ID: NWA0660794

Notice effective from
13th June 2018 to 13th July 2018

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 RHAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Marl Lane Cvffordd Llandudno! (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio) 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorcfiymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar y darn hwnnw o Marl Lane Cyffordd Llandudno y tu allan i safle datblygu newydd Llys Marl.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan Beech Developments.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 2 Gorffennaf 2018. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 18 mis.
Dyddiedig: 13 Mehefin 2018 Delyth E. Jones
Delyth E. Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Marl Lane Llandudno Junction) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to park on that length of Marl Lane Llandudno Junction outside the new development site Llys Marl.
The Order is necessary to facilitate work by Beech Homes.
The Order comes into effect on 2 July 2018. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 18 months.
Dated: 13 June 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb, Conwy


 


 

Attachments

NWA0660794.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices