Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Marl Lane Cvffordd Llandudno) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio) 2018

Notice ID: NWA0681624

Notice effective from
27th June 2018 to 27th July 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Marl Lane Cvffordd Llandudno) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio) 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar y darn hwnnw o Marl Lane Cyffordd Llandudno y tu allan i safle datblygu newydd Llys Marl.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan Beech Developments.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 2 Gorffennaf 2018. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 18 mis.
?yddiedig 27 Mehefin 2018
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Marl Lane Llandudno Junction) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park on that length of Marl Lane Llandudno Junction outside the new development site Llys Marl.
The Order is necessary to facilitate works by Beech Homes.
The Order comes into effect on 2 July 2018. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 18 months.
Dated 27 June 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
 Bodlondeb, Conwy


Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU
Conwy (01492) 574000


(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Refl CCBC 030361/HL


Cvf/Refl CCBC 030361/HL
COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

NWA0681624.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices