Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Notice ID: NWA0714264

Notice effective from
18th July 2018 to 17th August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd v Morfa Abergele) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio) 2018 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd Ffordd y Morfa Abergele.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn
hwyluso gwaith gan Dwr Cymru.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Gorffennaf
2018. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio
mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 8
wythnos.
Dyddiedig 18 Gorffennaf 2018 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Ffordd v Morfa Abergele) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2018 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in Ffordd y Morfa Abergele.
The Order is necessary to facilitate work by Welsh Water
The Order comes into effect on 23 July 2018. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 8 weeks
Dated 18 July 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb, Conwy LL32 8DU
Conwy (01492) 574000


cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC 029354/HL


Cvf/Ref: CCBC 029354/HL
COUNTY BOROUGH COUNCIL wji.im^i. wwbvw w»w ww-r* ¦ ¦ 

Attachments

NWA0714264.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices